Скачать сходинки до вершин 3 клас

From Eratic Cat, 1 Year ago, written in Plain Text, viewed 86 times. This paste will croak in 1 Second.
URL http://paste.animeneko.net/view/731faf6d Embed
Download Paste or View Raw
 1. Скачать сходинки до вершин 3 клас
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ※ Download №1: https://bit.ly/2PRflpx
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ※ Download №2: http://hiticbioharg.skyrimvr.ru/?dl&keyword=%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c+%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8+%d0%b4%d0%be+%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bd+3+%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81&source=stikked.com_2
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. У його основі лежить реалізація завдання формування вдумливого читача, розвиток в учнів ключової компетентності — уміння вчитися й навичок функціонального читання. Розвиток пізнавальних інтересів та самостійності 7 годин 1. Наша команда розповість тобі про те, як створювалися обчислювальні машини та про те, як правильно користуватися клавіатурою і мишкою.
 80.  
 81. Спеціальні робочі зошити лише допомагають у цьому. Що буде з живими істотами, якщо їх позбавити повітря? Ігри «Воскові фігури», «Поглянь на себе очима іншого».
 82.  
 83. Сходинки до інформатики 1-6 клас - Ми познайомимося із поняттям інформації, інформаційних процесів та алгоритмів.
 84.  
 85. Назва Програма гуртка «Сходинки до вершин творчості» 1 4 класи Дата конвертації 08. Ця діяльність заснована на законах творчості, які передбачають залучення дітей до інтелектуального діалогу, співтворчості. Позакласна діяльність сприяє розвитку незалежного мислення, передбачає експериментування дітей, ігри, гнучке і гармонійне поєднання індивідуальної, групової та колективної діяльності. Одна з особливостей позакласної діяльності полягає в тому, що дитина не боїться отримати незадовільну оцінку. Розвиток творчих здібностей неможливий без спеціальної їх спрямованості та розвитку розумових сил і здібностей дітей. Дана програма розроблена таким чином, щоб пробудити в учнів різносторонні здібності, виявити їх нахили та уподобання. Діти вчаться доводити свою думку, стають впевненішими у собі й своїх знаннях. Змістом програми передбачається збагачення кожного виду діяльності дітей. Заняття за даною програмою дозволять бажаючим розвинути свої інтелектуальні та творчі здібності. Усі завдання розраховані на пошукову діяльність учнів, неординарний, нетрадиційний підхід та творче застосування набутих на уроках знань і вмінь. І, врешті-решт, систематичне використання запропо­нованих завдань у навчально-виховному процесі до­поможе вчителю розвинути в кожного учня гнучкість мислення, навчити кожну дитину логічно розмірко­вувати, нестандартно підходити до розв'язання про­блем, не зубрити, а думати, самостійно робити вис­новки, знаходити оригінальні рішення. Подані творчі завдання сприяють розвиткові в кожного учня психічних механізмів — пам'яті, уваги, уяви, мислення, які лежать в основі творчих здібно­стей учнів. Процес роботи з дітьми будується поетапно. У 1 класі здійснюється адаптація дитини до навчання у школі, первинна діагностика психофізичного розвитку. Особлива увага приділяється розвитку потреби в спілкуванні, формуванню первинних уявлень про себе та найближче соціальне оточення. У наступних 2 — 3 класах важливе місце відводиться формуванню продуктивної і розумової діяльності. У 4 класі продовжується робота, розпочата в попередніх класах. Увага спрямовується на розвиток комунікативних функцій мовлення, готовності до навчання у середніх класах. Розвиток сенсорних вмінь 6 годин 1. Що вміють твої пальчики? Звуки, що нас оточують. Слухання і відгадування різних голосів: спів пташок, шум вітру, дощу, голоси звірів… Ліплення дощу на склі. Усвідомлення мелодії як поєднання звуків різної висоти та тривалості. Що я помітив, йдучи до школи? Ми і природа 4 години 1. Наш друг — Сонечко. Де ховається Сонце у похмуру погоду? Місце Сонця на небі. Чи можна ходити небом? На що схожа зірка? Хто живе на небі грім, блискавка, дощ, снігопад. Чи має небо кінець? Цікава країна — Математика 10 годин 1. Знайди вихід з лабіринту. У світі слів 10 годин 1. Назви конкретні і абстрактні. Завдання з використанням аналогій. Виділення в предметах найбільш характерних ознак. Ігри «Домалюй малюнок», «Розфарбуй світ у кольорах». Вправи «Пошук асоціацій», «Передача асоціацій ланцюжком». Бачення в одному предмету ознаки іншого. Що ви бачите у цьому предметі? Вміти: визначати геометричні фігури, складати заперечні висловлювання, визначати множини, створювати діалоги з уявними героями, організовувати своє робоче місце, відгукуватися на вияви прекрасного у природі, творах мистецтва, слухати уважно завдання до кінця, знаходити закономірності розміщення предметів, впорядкованих за однією ознакою і розташованих в одному ряду чи кількох рядах. Розвиток цілісності, самостійності сприйняття 5 годин 1. Поняття про відчуття і сприймання. Вправи «Знайди два однакові малюнки», «Де сховалась фігура? Залежність сприймання часу від діяльності і переживань, якими був заповнений час. Орієнтування у відношеннях простору, часу і швидкості руху. Уміння уважно слухати і сприймати інформацію. Спостереження за змінами в природі. Спільні та відмінні властивості живих і неживих предметів. Цікаве, оригінальне групування предметів. Що б сталося, коли ми б нічого не забували? Подорож до країни Мови 9 годин 1. Ознаки загальні і особливі. Юний дослідник: порівняй, виділи головне, обґрунтуй, узагальни. Складання запитань, які потребують відповіді «так» або «ні». Складання записки із запрошенням. Складання записки з привітанням. Графічне і словесне малювання. Математична мозаїка 9 годин 1. Палички і римські числа. Закономірність у розміщенні предметів та фігур. Розвиток творчого мислення, фантазії 8 годин 1. Пляма як засіб вираження. Хто ховається у плямі? Виділення загальних і відмінних властивостей предметів. Спостереження «Живі і неживі істоти». Спільні і відмінні властивості живих і неживих предметів. Що буде з живими істотами, якщо їх позбавити повітря? Загадки, кросворди, ребуси, чайнворди, сканворди. Розвиток логічного мислення 6 годин 1. Виділення загальних і особливих ознак. Істинні і хибні висловлювання. Задачі на логічне мислення. Розвиток творчої уяви, спостережливості 9 годин 1. Домалюй, доповни, закінчи, утвори, заверши малюнок. Розфарбуй світ у кольорах. З прямокутника й квадрата можна все сконструювати. Відтворення музики в кольорах. На світі все на щось схоже. Математика і сірникова коробка. Складання фігур з сірникових коробок. Розвиток пізнавальних інтересів та самостійності 7 годин 1. Заняття за самостійним добором дітьми завдань різноманітного характер. Дослідницький підхід до явищ в природі, елементів фізики у початковій школі. Розвиток мови та мовлення 8 годин 1. Робота з довідковою літературою. Розвиток уваги, швидкості, реакції, пластики та координації руки 5 годин 1. Вправи на просторову орієнтацію рухів рук. Вправи на розвиток властивостей уваги: обсягу, стійкості. Ігри на розвиток уваги. Секрети знайомих предметів 5 годин 1. Зустріч з мильною бульбашкою. Досліди з утворення мильних бульбашок. Чому крига не тоне? Чи тепло взимку в озері? Створення творчих проектів або презентацій. Диво природи — яйце. Виготовлення іграшок з яєць. Цікава річ — труба. Ми і мистецтво 6 годин 1. Ляльковий театр своїми руками. Розвиток уяви і фантазії засобами образотворчого мистецтва. Засоби створення карикатурних образів. Ми — великі математики 8 годин 1. Задачі на пропорційну залежність. Старовинні способи вимірювання площ. Вправи на кмітливість з прикладами. Встановлення закономірностей у побудові ряду чисел. Розвиток евристичного мислення 4 години 1. Оцінювання подій, предметів з різних сторін. Театральна студія 6 годин 1. Інсценізація дитячих українських народних пісень. Розвиток мімічних і пантомімічних засобів спілкування. Ігри «Воскові фігури», «Поглянь на себе очима іншого». Слово як засіб спілкування. Шість способів привертати до себе людей Д. Літературна скринька 6 годин 1. Казка на кінчику пера. Робота з публіцистичним матеріалом. Складання віршованих загадок 4. Закінчення вірша за схемою. Використання в практичних цілях ділової літератури, яка вміщує опис предметів, інструкцій. Розвиток уяви і фантазії в процесі написання творів. На кінець навчального року учні повинні мати уявлення про: характеристики предметів, особливості порівняння предметів, правила, за якими виділяються головні ознаки предметів, як впорядковуються предмети, жанрові особливості віршів, правила створення творчих проектів, цікаві факти з історії величин вимірювання площі, народні традиції гончарства, килимарства, плетіння бісером. Вміти: збирати потрібну інформацію з різних доступних джерел, впорядковувати зібраний матеріал, самостійно планувати свою роботу , складати на основі даного сюжету, малюнку, опорних слів казкові історії, вдало використовувати вивчені засоби усного спілкування, будувати свої умовиводи через розвиток прийомів: порівняння — класифікація, узагальнення — систематизація, групують предмети на підставі самостійно знайдених спільних ознак і позначають утворену групу словом. У наш час відеозапис знайшов застосування у повсякденному житті, в усіх галузях науки І техніки. Немає людини, яка тим, чи іншим... В умовах сучасного реформування вітчизняної школи зростає роль науково-дослідницької роботи учнів. Вона сприяє розвитку їх творчих... Основне завдання занять математичного гуртка полягає в тому, щоб, враховуючи інтереси І схильності учнів ознайомити учнів з деякими... «Поетичний вернісаж»; за матеріалами шкільного конкурсу випущено збірку. І хоча перемоги у обласному конкурсі ми не отримали, але... Українські жінки завжди дбали про красу І оригінальність свого житла, одягу, побутових речей. А бісер використовувався поряд із вишивкою... Програма: 7-9 класи — Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
 86. Інсценізація дитячих українських народних пісень. В умовах сучасного реформування вітчизняної школи зростає роль науково-дослідницької роботи учнів. Дорога в Россию 3 Урок 1 PDF. Що ви бачите у цьому предметі. Назаренко Тестові контрольні роботи 106 Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень 134 природознавство автор Г. Оновлена програма початкової школи. Я шукаю, щоб пограти, й не скачувати!.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Reply to "Скачать сходинки до вершин 3 клас"

Here you can reply to the paste above

captcha